Nieuwbouw en samenwerking Leiden/Delft

Nieuwbouw en samenwerking Leiden/Delft

Nieuwbouw en samenwerking Leiden/Delft

Nieuwbouw en samenwerking Leiden/Delft

  Download BREEAM-ontwerpcertificaat SRON Leiden

Op het Leiden Bio Science Park te Leiden komt nieuwbouw voor SRON. De nieuwbouw biedt medewerkers een moderne, inspirerende werkomgeving. De bouw start in 2019, oplevering staat gepland voor maart 2021.

Nieuwbouw SRON, aanzicht Wassenaarseweg. Artist impression/ Ector Hoogstad Architecten.
Nieuwbouw SRON, de entree in de ontmoetingsruimte op de tweede verdieping, met de trappenroute door het atrium. Artist impression/ Ector Hoogstad Architecten.
Nieuwbouw SRON, zicht vanaf de vierde verdieping richting de ontmoetingsruimte op de tweede verdieping. Artist impression/ Ector Hoogstad Architecten.

De nieuwbouw voor SRON (Netherlands Institute for Space Research) op het Leiden Bio Science Park is ter vervanging van de vestiging in Utrecht. Deze nieuwbouw moet ruimte bieden aan de medewerkers van SRON en aan samenwerking met topwetenschappers van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en aan duurzame samenwerking met andere organisaties en het bedrijfsleven. 

Het programma voor SRON bestaat onder meer uit cleanrooms, laboratoria, kantoren, ontmoetingsruimten, ondersteunende functies en techniek. In het gebouwontwerp staat het thema verbinding centraal. Dit uit zich in ruimten waar contact, uitwisseling en ontmoeting gestimuleerd worden. Om die reden krijgt het gebouw een centrale, verbindende ruimte waar alle medewerkers gebruik van maken en contact mee hebben. De route vanaf de entree aan de campus, door deze centrale ruimte, is een belevenis en leidt van dynamiek en contact naar rust.

Het ontwerp is van het team van Ector Hoogstad Architecten en de ingenieursbureaus Deerns, Peutz en Pieters Bouwtechniek.

Duurzaam ontwerpen 

Het gebouw wordt gecertificeerd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM-NL (een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen). Het ontwerp komt op een BREEAM-NL score van ruim 70%, waarmee de ambitie voor een certificaat op Excellent niveau gerealiseerd wordt.

Voor SRON is het realiseren van een gezonde werkomgeving belangrijk. Aan het begin van het ontwerpproces zijn een paar belangrijke keuzes gemaakt, die het gebouw niet alleen aangenaam maar ook duurzaam maken: een compacte gebouw vorm en veel daglichttoetreding. Door de compacte gebouwvorm wordt het energieverlies door de gebouwschil beperkt. Door veel daglichttoetreding is er weinig kunstlicht nodig.

Om de gewenste BREEAM Excellent score te halen zal naast alle energievraag-beperkende maatregelen ook de benodigde energie opgewekt worden met energie efficiënte warmtepompen, die restwarmte uit de proceskoeling benutten, en natuurlijk met zonnepanelen op het dak. Er worden 520 m2 PV-panelen geplaatst.

Uitnodigende en strategisch gelegen trappen zorgen ervoor dat de liften minder gebruikt worden. Er worden zeer energiezuinige liften toegepast.

Duurzaam bouwen

Tijdens de bouw is er aandacht voor minimalisering van de milieu-impact. Zo is het hout op de bouwplaats voorzien van een duurzaamheidskeurmerk en wordt al het overige materiaal verantwoord ingekocht. Er wordt gebruik gemaakt van recyclebaar materiaal. Afval wordt gescheiden in gezameld. Ook het energie- en waterverbruik van de bouwplaats wordt gemonitord en gepubliceerd. Om dit in goede banen te leiden, zullen zowel de aannemer als de afvalverwerker een gecertificeerd kwaliteits- en milieubeheersysteem hebben. 

Ervaringen met BREEAM

Een duurzaam gebouw vraagt initieel om een extra investering. Daar staat tegenover dat mensen zich prettig zullen voelen in dit gebouw en er lagere energiekosten zullen zijn dan in het huidige gebouw.

SRON doet bij de nieuwbouw SRON ervaring op met BREEAM. De ervaring met BREEAM tot nu toe is dat het ons expliciet bewust maakt van welke stappen je kan maken in het gehele proces van het ontwerpen, inbedden en bouwen van het nieuwe SRON gebouw m.b.t. duurzaamheid. Duurzaamheid vanuit BREEAM is niet alleen duurzaam vanuit een energie oogpunt (zoals men thuis vooral voor ogen heeft), maar behelst veel meer aspecten die je niet automatisch op je netvlies zou hebben (betrekken gebruikers, uitgebreide transport- en faciliteitenanalyse, ecologie van de omgeving, etc). Het is in feite een meer holistische werkwijze en dat maakt de bewustwording bij gebruikers en bij besluitvorming beter.

De SRON-nieuwbouw in cijfers

 • Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van ca. 9.964 m2, waarvan ca. 8600 mgebruiksoppervlak:
  • ca. 2.000 m2 kantoorfunctie 
  • ca. 700 m2 bijeenkomstfunctie 
  • ca. 300 m2 mechanische werkplaats 
  • ca. 1.600 m2 cleanrooms en laboratoria
  • ca. 2.300 m2 gemeenschappelijke ruimten (verkeersruimten, sanitair, e.d.) 
  • ca. 1.700 m2 overige ruimten (opslagruimten, installatieruimten)
 • Het terrein is 3.225 m2 (0,3 ha) groot. In het gebouw zullen dagelijks circa 190 (maximaal) mensen aanwezig zijn.
 • Het verwachte gebouwgebonden energiegebruik is circa 376 MWh/jaar (64 kWh/m2/jaar). Het gebouw heeft een energielabel A++++ en heeft 113690 Wp aan zonnepanelen die voor 56.5% van de energiebehoefte voorzien. De overige energiebehoefte wordt via hernieuwbare stroom ingekocht. Het jaarlijkse waterverbruik wordt geschat op 2.500 m3.

Model versie oktober 2019


Time lapse bouwproces juli 2021

Although largely in Dutch, with at least English headings we hope to reach everybody involved!

{moskt fFolderId=17452&sel=/Title=&sort_on=Cat&browse=1&order=ASC&filesize=0&css=default&width=200&tools=0&sortable=0&nsubdir=0&dirpos=bottom,530,1000}

De hoofdvestiging van SRON (circa 150 medewerkers) is medio 2021 verhuisd van Utrecht naar de campus van de Universiteit Leiden. De vestiging in Groningen - op de Zernike-campus van de Rijksuniversiteit Groningen - blijft in Groningen. Wel zijn er plannen om SRON-Groningen (circa 50 medewerkers) binnen afzienbare tijd te verhuizen naar een nieuw gebouw op de Zernike-campus.

De nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in Zuid-Holland, met zowel de universiteiten als de daar aanwezige industriële partners, bieden veel perspectief voor excellent ruimteonderzoek. Bovendien zijn stevige contouren geschetst voor de inhoudelijke wetenschappelijke en technologische samenwerking met de partners in Zuid-Holland, met name de TU Delft en de Universiteit Leiden.

Samenwerking in Zuid-Holland
Zuid-Holland heeft een uniek ecosysteem op het gebied van ruimtevaart en ruimteonderzoek. Dat komt door de nabijheid van de universiteiten in Leiden en Delft met veel studenten en onderzoekers met aantoonbare interesse in het ruimteonderzoek, ruimtetechnologie en engineering. Maar ook de vele regionale instituten en bedrijven op het gebied van de ruimtevaart dragen daaraan bij. De nieuwe locatie te midden van vele ruimtevaartpartners en jong talent zorgt ervoor dat SRON zijn fundamenteel en grensverleggend onderzoek – dat aantoonbaar tot de internationale top behoort – kan veiligstellen en continueren in de toekomst.

Samenwerkingsovereenkomst
De universiteiten van Leiden en Delft hebben nauw samengewerkt met SRON, NWO, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden om de verhuizing naar Zuid-Holland mogelijk te maken. De definitieve samenwerkingsovereenkomst waarmee de verhuizing officieel is, is op 31 mei 2018 op de Oude Sterrewacht van de Universiteit Leiden ondertekend door Hester Bijl (vicerector magnificus Universiteit Leiden), Tim van der Hagen (rector magnificus TU Delft), Jaap Schouten (Raad van Bestuur NWO) en Rens Waters (directeur SRON). Hierbij waren ook Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, en Henri Lenferink, burgemeester van Leiden aanwezig. De samenwerking en verhuizing hebben daarnaast de steun van de gemeenten Delft, Noordwijk en Den Haag, TNO, ESA-ESTEC, NSO, InnovationQuarter en de regionale industrie op het gebied van de ruimtevaart.

Kosten
De totale kosten van de ontwikkeling en realisatie van een nieuw gebouw (de bouwsom, maar ook projectmanagement, ontwerp en installaties) bedragen tegen de 60 miljoen euro.

Bewuste bouwer
De realisatie van de nieuwbouw is een zogenaamd "bewuste bouwer" project. 

 SCROLL TO TOP