NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Nederlands

SRON gaat samenwerken met Harvard University, dat een computertool heeft ontworpen om regionale emissiedata te schatten uit TROPOMI-data. Deze Integrated Methane Inversion (IMI) tool automatiseert het omzetten van TROPOMI’s observaties van methaanconcentraties in emissiewaarden. Daarmee helpt IMI wereldwijd wetenschappers en nationale monitorinstanties om methaanemissies in kaart te brengen. IMIPress_HD.png

Het Nederlandse ruimte-instrument TROPOMI monitort gasconcentraties in de aardatmosfeer, waaronder methaan. Het scant dagelijks de volledige wereldbol met pixels ter grootte van een stad; 7 x 5.5 km2. Het is echter niet eenvoudig om daaruit de onderliggende emissies te ontleden, omdat methaanpluimen snel verwaaien. De benodigde modellen en methoden voor die conversie zijn ingewikkeld en vereisen veel computerkracht.

Om emissies toch beschikbaar te stellen aan een bredere gemeenschap, heeft de Harvard Atmospheric Chemistry Modeling Group vorig jaar de Integrated Methane Inversion (IMI) computertool geïntroduceerd. Onderzoekers kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om de effectiviteit van klimaatbeloftes te bestuderen. En nationale monitorinstanties kunnen de data vergelijken met de geschatte broeikasgasuitstoot van hun land.

De IMI-tool vertaalt TROPOMI-observaties naar (jaarlijkse) emissievelden op een resolutie van 25 x 25 km2, die in de toekomst nog zal verbeteren. SRON Netherlands Institute for Space Research sluit zich nu aan bij de verdere ontwikkeling en ondersteuning van IMI om het maximale uit hun TROPOMI-data te halen.

English

Harvard and SRON join forces to open up TROPOMI data to broader community

SRON is joining forces with Harvard University, who have designed a computing tool for estimating regional methane emissions from TROPOMI data, called the Integrated Methane Inversion (IMI). By automating the process of converting TROPOMI’s observations of methane concentrations into emission values, IMI helps scientists and stakeholders such as national monitoring agencies worldwide to study global methane emissions.IMIPress_HD.png

The Dutch TROPOMI space instrument monitors gas concentrations in the earth’s atmosphere, including methane. It scans the entire globe on a daily basis with city-scale pixels of 7 x 5.5 km2. It is not trivial however to determine the underlying methane emissions, as plumes are quickly dispersed by winds. The models and methods needed for that conversion are complicated and computationally demanding.

To open up these analyses to a broader community, the Integrated Methane Inversion (IMI) computing tool has been introduced last year by the Harvard Atmospheric Chemistry Modeling Group. Researchers can, for example, use it to study the effects of climate pledges and it can help national agencies to compare the data to their country’s estimated greenhouse gas emissions.

The IMI translates TROPOMI observations into (annual) emission fields at a resolution of 25 x 25 km2, which will improve in the future. SRON Netherlands Institute for Space Research is now joining the effort to further develop and support the system to get the most out of the TROPOMI data.SCROLL TO TOP