NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Nederlands

Nasa’s ballontelescoop GUSTO heeft zijn pre-shipment review succesvol doorlopen. Hij wordt nu verscheept van de University of Arizona naar Johns Hopkins Applied Physics Laboratory voor de integratie met de gondel. Dit betekent dat GUSTO op schema ligt om in december te worden opgelaten vanaf Antarctica. SRON en TU Delft hebben samen GUSTO’s drie 8-pixel camera’s ontwikkeld die het kosmische materiaal tussen de sterren gaan waarnemen. gusto_arizona.jpg

NASA's Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO) missie is een ballontelescoop die 55 dagen rond de aardatmosfeer gaat vliegen boven Antarctica, op de rand van de ruimte op 36 kilometer hoogte. Het observatorium bestaat uit een telescoop van één meter doorsnee en een cryogeen instrument, gedragen door een Ultra-Long Duration Balloon.

GUSTO bevat drie camera’s die spectrale lijnen gaan meten op 1,4 en 1,9 en 4,7 terahertz, om respectievelijk geïoniseerd stikstof (NI), koolstof (CII), and zuurstof (OI) te meten in het spectrum van het interstellaire medium—het stof dat tussen de sterren zweeft. Dit helpt astronomen om de levenscyclus te bepalen van het gas in onze Melkweg. Ook zien ze hiermee de vorming en het uiteenvallen van stervormende wolken en begrijpen ze de gasstromen beter in de buurt van het centrum van de Melkweg.

Het GUSTO-team heeft nu alle drie camera’s samen met lokale oscillatoren in een cryostaat van 4 Kelvin geïnstalleerd. Die cryostaat is vervolgens op de telescoop gemonteerd. Het geheel wordt nu verscheept naar het Applied Physics Laboratory voor integratie met de gondel—de laatste stap in het proces. Vanwege Covid-19 en een aantal technische uitdagingen heeft GUSTO twee jaar vertraging opgelopen.

SRON en TU Delft leveren de zogenoemde Hot Electron Bolometer multi-pixel (heterodyne) camera’s en een multi-beam lokale oscillator op basis van een quantum cascade laser en een novel phase grating, die de detectoren helpt om de precieze kleur te bepalen van het invallende ver-infrarood licht.

Onderschrift afbeelding: Leden van het GUSTO-team van de University of Arizona en SRON voor de telescoop in een nieuwe hangar in Arizona. Credit: SRON/Peter Roelfsema

English

Balloon telescope GUSTO ready for integration with gondola

NASA’s GUSTO balloon telescope has passed its payload pre-shipment review. It will now ship from the University of Arizona to Johns Hopkins Applied Physics Laboratory for the final integration onto a gondola. This means GUSTO is on schedule for launch in December from Antarctica. SRON and TU Delft together developed GUSTO's three 8-pixel cameras that will observe cosmic material between stars.gusto_arizona.jpg

NASA's Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO) mission is a balloon observatory that will drift and circulate in the Earth’s atmosphere above Antarctica for 55 days, at the edge of space at 36 km altitude. The observatory consists of a telescope of one meter in diameter and a cryogenic instrument carried by an Ultra-Long Duration Balloon.

GUSTO contains three array receivers to detect electromagnetic radiation lines of 1.4, 1.9, and 4.7 terahertz, to map respectively ionized nitrogen (NI), carbon (CII), and oxygen (OI) in the spectrum of the interstellar medium—the material floating in between stars. This helps astronomers to determine the life cycle of interstellar gas in our Milky Way, witness the formation and destruction of star-forming clouds, and understand the dynamics and gas flow in the vicinity of the Milky Way’s center.

The GUSTO team has now installed all detector arrays together with local oscillators into a 4 Kelvin cryostat, which is further integrated with the telescope. This payload/telescope part will be shipped to the Applied Physics Laboratory for integration with the gondola—the final step in the completion of GUSTO. Due to Covid-19 and a number of technical challenges, GUSTO has had a two-years delay.

SRON and TU Delft contribute the so-called Hot Electron Bolometer multi-pixel (heterodyne) cameras and a multi-beam local oscillator based on a quantum cascade laser and a novel phase grating, which helps the detectors to determine the exact color of the incoming far-infrared light.

Image caption: Members of the GUSTO team from the University of Arizona and SRON in front of the telescope in a newly built hangar in Arizona. Credit: SRON/Peter RoelfsemaSCROLL TO TOP