NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Nederlands

Planeetonderzoeker Yamila Miguel (SRON/Universiteit Leiden) ontvangt een ERC Consolidator Grant van twee miljoen euro om de inwendige structuur te bestuderen van gasreuzen in ons zonnestelsel. Daarvoor gaat ze data gebruiken van de Cassini- en Juno-missies rond Saturnus en Jupiter, plus gedetailleerde observaties die de James Webb ruimtetelescoop recentelijk heeft gedaan aan atmosferen van exoplaneten. Saturn_during_Equinox.jpg

Miguel en haar team gaan nieuwe modellen ontwikkelen, waarin ze nieuwe kennis opnemen die ze hebben opgedaan aan de hand van de Juno- en Cassini-missies. Een van de voornaamste veranderingen is dat de inwendige structuur van gasreuzen inhomogeen blijkt te zijn. Dat verandert de manier waarop energie wordt getransporteerd en leidt tot hogere temperaturen, een andere dichtheid en nieuwe interacties met de atmosfeer. Miguel: ‘Hiermee betreden we een nieuw tijdperk in het onderzoek naar het binnenste van gasreuzen. We gaan observaties aan exoplaneten op een compleet andere manier interpreteren zodat we meer te weten komen over hun oorsprong.’

Bovenop deze ERC Consolidator Grant heeft Miguel in de afgelopen weken twee andere beurzen ontvangen. Een NWO/NSO-beurs voegt een extra promovendus toe aan het onderzoek naar het binnenste van gasreuzen, als onderdeel van de call voor “Gebruik van ruimte-infrastructuur voor aardobservatie- en planeetonderzoek”. Deze promovendus gaat natuurkundige modellen bouwen om data van Cassini en Juno te interpreteren. Een NWO M-beurs is toegekend aan Miguel en haar Leidse collega Matthew Kenworthy om de mogelijke paden te onderzoeken die exoplaneten doorlopen tijdens hun vorming als ze ver van hun moederster afstaan. Deze beurs omvat een postdoc en een promovendus.

Header image: Saturnus. Credit: NASA / JPL / Space Science Institute

English

ERC Consolidator Grant for studying interior of giant planets

Planetary researcher Yamila Miguel (SRON/Leiden University) receives an ERC Consolidator grant of two million Euro to study the interior structure of giant planets in our Solar System. She will use data from the Cassini and Juno missions around Saturn and Jupiter, together with the detailed data on exoplanet atmospheres obtained with the recently launched James Webb Space Telescope. Saturn_during_Equinox.jpg

Miguel and her team will develop new computational tools, in which they incorporate new knowledge that they gained from the Juno and Cassini missions. One of the main changes is that the interiors are actually inhomogeneous. That alters the way energy is transported, leading to higher temperatures, a different density and other interactions with the atmosphere. Miguel: ‘This will lead us into a new era in the study of giant planet interiors, one that will revolutionize the way of interpreting observations in exoplanets and learning about their origins.’

On top of this ERC Consolidator grant, Miguel received two other grants in the past few weeks. An NWO/NSO grant adds one extra PhD student to the effort of understanding the interior of gas giants, as part of the call for “Use of space infrastructure for Earth Observation and Planetary Research”. This PhD student will develop physical models to interpret data from the Cassini and Juno mission about this topic. An NWO M-grant was awarded to Miguel and her Leiden colleague Matthew Kenworthy to study the formation pathways for exoplanets far from their parent stars. This grant entails one PhD student and one postdoc.

Header image: Saturn. Credit: NASA / JPL / Space Science InstituteSCROLL TO TOP