NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C vereist sterke vermindering van onze methaanuitstoot. Dit krachtige broeikasgas is verantwoordelijk voor een kwart van de menselijke opwarming en biedt een relatief snelle inperking van klimaatverandering omdat het veel korter in de atmosfeer blijft dan CO2. Om methaanuitstoot succesvol aan te pakken, is het essentieel om te weten waar de grootste bronnen zitten.IMEO.png

Het International Methane Emissions Observatory (IMEO) van de Verenigde Naties lanceert op 11 november op de COP27 in Egypte het Methane Alert Response System (MARS). Dit is een wereldwijd systeem dat methaanemissies (bijv. gaslekken) rapporteert aan de verantwoordelijke overheden en bedrijven. SRON is een van de partners binnen MARS en ondersteunt het project met data van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi dat dagelijkse wereldwijde dekking levert. De hotspots die ze daarmee vinden, spelen ze door aan satellieten met hogere resolutie om de lekkende installatie aan te wijzen.

‘MARS is een ideale manier voor ons om klimaatwetenschap om te zetten in actie,’ zegt Aaldert van Amerongen, hoofd van SRON’s aardobservatieprogramma. ‘De Verenigde Naties hebben de kracht om dit project tot een succes te maken. We zijn blij de VN ons hebben gekozen op basis van onze unieke expertise in de wereldwijde detectie van methaan hotspots.’

Klik hier voor het persbericht van IMEO.

SRON Aardobservatie: https://earth.sron.nl/

Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C vereist sterke vermindering van onze methaanuitstoot. Dit krachtige broeikasgas is verantwoordelijk voor een kwart van de menselijke opwarming en biedt een relatief snelle inperking van klimaatverandering omdat het veel korter in de atmosfeer blijft dan CO2. Om methaanuitstoot succesvol aan te pakken, is het essentieel om te weten waar de grootste bronnen zitten.IMEO.png

Het International Methane Emissions Observatory (IMEO) van de Verenigde Naties lanceert op 11 november op de COP27 in Egypte het Methane Alert Response System (MARS). Dit is een wereldwijd systeem dat methaanemissies (bijv. gaslekken) rapporteert aan de verantwoordelijke overheden en bedrijven. SRON is een van de partners binnen MARS en ondersteunt het project met data van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi dat dagelijkse wereldwijde dekking levert. De hotspots die ze daarmee vinden, spelen ze door aan satellieten met hogere resolutie om de lekkende installatie aan te wijzen.

‘MARS is een ideale manier voor ons om klimaatwetenschap om te zetten in actie,’ zegt Aaldert van Amerongen, hoofd van SRON’s aardobservatieprogramma. ‘De Verenigde Naties hebben de kracht om dit project tot een succes te maken. We zijn blij de VN ons hebben gekozen op basis van onze unieke expertise in de wereldwijde detectie van methaan hotspots.’

Klik hier voor het persbericht van IMEO.

SRON Aardobservatie: https://earth.sron.nl/

English

SRON participates in UN satellite-based global methane detection system

Limiting global warming to 1.5 °C requires steep reductions in methane emissions. This powerful greenhouse gas is responsible for a quarter of human-induced global warming and provides a short-term lever on climate change because it remains in the atmosphere for much less time than CO2. Knowing where the largest methane emissions occur is key to successful mitigation. IMEO.png

The United Nations International Methane Emissions Observatory (IMEO) announced its Methane Alert Response System (MARS) today at the COP27 in Egypt. MARS is a global system connecting methane emission detections (e.g., gas leaks) to the governments and businesses responsible for the emissions. As one of the core partners of MARS, SRON will support mitigation efforts by using TROPOMI satellite data to find methane emission hot spots around the world and to help guide the high-resolution satellites that provide facility-level information.

Aaldert van Amerongen, head of SRON's earth observation program, says: 'MARS is an ideal way for us to turn climate science into action. The United Nations has the power to make this initiative a success. We are happy and proud that SRON is selected as one of the partners based on our unique expertise in global detection of methane hotspots.'

Click here for the full press release on MARS from IMEO.

SRON Earth Observation: https://earth.sron.nl/SCROLL TO TOP